06 310 510 91 info@som-der-delen.nl
Omgevingsmanagement | Projectmanagement

Omgevingsmanagement en Projectmanagement

Omgevingsmanagement

Uw organisatie staat voor maatschappelijke opgaves met meerdere partijen waarvan de belangen vaak uiteenlopen. Soms is er sprake van weerstand of negatieve aandacht in de media. Hoe komt u dan toch tot een goed resultaat?
Professioneel omgevingsmanagement kan u helpen uw opgave te realiseren. Met respect voor verschillende belangen, met draagvlak van de omgeving en met het doel helder voor ogen.
Ik bied maatwerk oplossingen, afhankelijk van de situatie waarin uw organisatie werkt. Daarbij werk ik samen met hét bureau voor Strategisch OmgevingsManagement (SOM), www.wesselinkvanzijst.nl

Projectmanagement

Uw organisatie werkt aan een belangrijk maatschappelijke project, maar u mist helderheid in het proces, een duidelijke werkstructuur en rust in het team. Daardoor komen de projectdoelen in de knel of ontstaan er vertragingen.
U wil graag dat het project soepel gaat lopen en impasses worden doorbroken?
Ik ondersteun directies en teams bij het realiseren van hun projectopgaven. Als projectleider, maar ook als sparring partner of als coach van het projectteam. Zo krijgt u uw projecten snel weer op de rit, zodat ze binnen tijd en budget gerealiseerd kunnen worden.

Bijeenkomsten die er toe doen

De voortgang van uw maatschappelijke doelen wordt soms beslist op een bijeenkomst. Met bewoners, met een gemeenteraad, met bedrijven of overheden of gewoon met het projectteam en direct betrokkenen uit uw organisatie.
Ik zorg voor een precieze voorbereiding en professionele, inspirerende en prettige begeleiding tijdens de bijeenkomst. Deelnemers weten wat de bedoeling is en wat er van ze verwacht wordt. Ik kan een grote variatie aan creatieve werkvormen inzetten, ik heb rijke ervaring met voorzitterschap en ik weet goed om te gaan met een 'lastig' publiek.